Najbardziej Popularne
Ciągniki ciężkie
Powstałe przy współpracy Ursusa z Zetorem:
Modernizacja A (1980):
Modernizacja B (M85):
Modernizacja M87
Ciągniki postlicencyjne
Na licencji firmy Massey-Ferguson:
Ogrodnicze:
Perkins "Green Engine":
Prototypy:
Inne:
Historia Ursusa


W roku 1893 w Warszawie przy ulicy Siennej 15, trzech inżynierów: Emil Schonfeld, Kazimierz Matecki, Ludwik Rossman oraz czterech przedsiębiorców: Ludwik Fijałkowski, Stanisław Rostkowski, Aleksander Radzikowski i Karol Strassburger założyło przemysłowe towarzystwo udziałowe produkujące armaturę. Kapitałem założycielskim towarzystwa był posag siedmiu panien - córek wspomnianych założycieli. Była to inspiracja do powstania znaku fabrycznego "P7P" symbolizującego słowa "Posag Siedmiu Panien". Pocztkowo wytwarzano armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelnianego, rozszerzając stopniowo asortyment dla centralnego ogrzewania, wodociągów, itp.

W 1907 roku, podjęto produkcję silników spalinowych, zmieniając równocześnie nazwę firmy na "Towarzystwo Udziałowe Specyalnej Fabryki Armatur i Motorów". Równocześnie znak "P7P" zastąpiono nowym, w którym w zębatym kole zaszyfrowano trzema literami słowo URSUS.

Pierwsze produkowane silniki o mocy od 5 KM oparto na wzorach szwedzkich i napędzane były paliwem ciężkim i spirytusowym. Podjęto również produkcję silników średnioprężnych 2 i 4 suwowych o mocach do 60 KM. W 1912 roku zakupiono licencję firmy Fielding und Platt na produkcję silników o mocy 70 KM na gaz. Od 1913 roku podstawową gamę produkcji stanowiły silniki wysokoprężne o mocach do 450 KM. Fabryka stała się głównym dostawcą silników spalinowych do carskiej Rosji, do wybuchu I wojny światowej wyprodukowano łącznie 6000 silników. W 1915 roku, pod kierownictwem polskiego profesora Kazimierza Taylora, podjęto pierwszą próbę skonstruowania ciągnika rolniczego. Dzieło zostało uwieńczone wykonaniem w 1918 roku pierwszego i jedynego prototypu.

W 1922 roku Fabrykę Silników i Traktorów URSUS - S.A. opuszczają pierwsze traktory nazwane ciągówkami. Ciągówka "Ursus" wyposażona była w dwucylindrowy silnik naftowy o mocy 25 KM. W latach 1922 - 1927 wyprodukowano 100 sztuk ciągówek URSUS. O ich dobrej jakości, zachwalanej w prospektach reklamowych, niech świadczy fakt, że w 1968 roku znaleziono pracującą w polu w pełni sprawną ciągówkę. 40 lat po zakończeniu produkcji!

W roku 1923 zmieniono nazwę firmy na: Zakłady Mechaniczne URSUS - SA. Głównym celem spółki było prowadzenie działu fabryki samochodów. W tym celu w Czechowicach pod Warszawą powstała całkowicie nowa fabryka URSUSA.

W 1929 roku fabrykę opuściło 300 samochodów półciężarowych i 50 autobusów, wyposażonych w licencyjne silniki włoskiej firmy SPA.

W 1930 roku w wyniku splotu różnych trudności spółka upada, zostaje upaństwowiona i włączona do Państwowych Zakładów Inżynierii, w których stanowi 70% potencjału kadrowego i mocy produkcyjnych. Głównym zadaniem zakładów jest produkcja dla potrzeb wojska.

Wytwarza się również szeroki asortyment pojazdów jedno i dwuśladowych dla rynku cywilnego. Ogółem do lipca 1939 roku zakłady wyprodukowały 737 czołgów, 700 ciągników wojskowych, ponad 1000 samochodów URSUS oraz samochodów i autobusów SAURER w tym samochody pancerne, około 1500 motocykli SOKÓŁ 1000 i SOKÓŁ 600 dla wojska i około 1000 na rynek cywilny, a ponadto silniki lotnicze, stacjonarne i dla rolnictwa.

Po drugiej wojnie światowej prawie całkowicie zniszczone Zakłady Mechaniczne URSUS zaczynają praktycznie od początku. Zapada rządowa decyzja o budowie polskiego przemysłu ciągnikowego. Jesienią 1945 roku rozpoczęto prace projektowe nad ciągnikiem rolniczym. Jako wzór przyjęto niemiecki ciągnik Lanz - Buldog, którego kilkanaście tysięcy sztuk pozostawił na polskiej ziemi okupant. Powstała krajowa konstrukcja ciągnika LB-45, pózniej nazwanego C-45. Przez 12 laty, do listopada 1959 roku wyprodukowano ich 60.000 sztuk.

Dopiero od 1957 roku można mówić o prawdziwie polskim ciągniku rolniczym. Ciągnik C-325 to całkowicie własna konstrukcja i technologia opracowana przez kadrę techniczną URSUSA. Dał on początek całej serii ciągników lekkich, produkowanych do początku 1993 roku.

W 1963 roku rozpoczęto produkcję ciągnika C-328, będącego modernizacją ciągnika C-325. Zakłady Mechaniczne URSUS wyprodukowały do roku 1967 w sumie 101.338 sztuk ciągników C-325 i C-328. W lipcu 1967 roku na taśmach montażowych pojawił się ciągnik C-330, który ciągle ulepszany i modernizowany, produkowany był do końca I kwartału 1993 r. Ogółem sprzedano 433.182 sztuki tych ciągników.

W 1965 roku rozpoczęto produkcję większego ciągnika C-4011, był to ciągnik o mocy znamionowej 45 KM. Posiadał układ automatycznej regulacji głębokości orki i unowocześniony układ pneumatyczny i hamulcowy. Ciągnik ten, po kolejnych modernizacjach, jako C-355 i C 360 produkowany był do roku 1992. W sumie wyprodukowano wszystkich odmian ciągników średnich 650.881 sztuk.

Jednak moc 52 KM, jaką posiadał ciągnik C-360 nie wystarczała do obsłużenia dużych połaci ziemi skupionych w spółdzielniach rolniczych i Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W ramach współpracy Polski i Czechosłowacji, w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych działający w Brnie Polsko-Czechosłowacki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciągników rozpoczął prace konstrukcyjne nad ciągnikiem ciężkim, którego produkcja ruszyła w lipcu 1969 roku. Ciągnik o symbolu C-385 posiadał silnik 4-cylindrowy o mocy 76 KM. W latach siedemdziesiątych na bazie tego ciągnika wdrożono do produkcji rodzinę ciągników ciężkich, w skład której wchodziły również odmiany z przednim napędem. Największy z tej rodziny URSUS 1604 miał moc 150 KM. W latach 1979, 1987 i 1990 rodzina ta poddawana była kolejnym modernizacjom. Do końca 1992 roku wyprodukowano ich w sumie 95.59 szt.

W latach 1968 - 1972 w zakładowym biurze konstrukcyjnym URSUSA prowadzone były prace nad nową polską rodziną ciągników o mocach 30, 45, 60 i 75 KM. Wykonane zostały prototypy, które po badaniach tak w Polsce jak i za granicą uzyskały bardzo pozytywne oceny. Charakteryzowały się one paliwo oszczędną konstrukcją silników, a każdy model wyposażony był w bezpieczną kabinę. Ciągniki te miały w tamtym czasie jeden z najlepszych w Europie wskazników jednostkowej masy przypadającej na 1 KM mocy. Niestety nie był to w Polsce dobry okres dla promowania własnej myśli technicznej. Po raz kolejny wybrana została licencyjna droga rozwoju URSUSA.

W 1974 roku zakupiona została licencja firmy Massey- Ferguson. W listopadzie 1978 roku rozpoczęto montaż szkoleniowy ciągników licencyjnych MF-235 z części dostarczanych przez licencjodawcę. Do roku 1984, który należy przyjąć jako rok uruchomienia seryjnej produkcji ciągników licencyjnych, wprowadzono do nich szereg modyfikacji przystosowując je do wymagań rynku polskiego.

W następnych latach wprowadzono do produkcji kolejne modele o mocach 38, 47, 60 i 66 KM. Z początkiem roku 1993 rozpoczęto produkcję modelu o mocy 72 KM.

Na bazie Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego Ursus powstało przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus przekształcone z dniem 01.01.1998r decyzją Ministra Skarbu Państwa w ZPC URSUS S.A.

W latach 1998-2003 przeprowadzono głęboką restrukturyzację ZPC URSUS S.A.. W trakcie tego procesu w 9 miastach : Warszawie, Żyrardowie, Gorzowie Wlk, Chełmnie, Nisku, Sulęcinie, Włocławku, Lublinie, Poznaniu na bazie zakładów należących do ZPC URSUS S.A. powstały dziesitki podmiotów gospodarczych, produkcyjnych i usługowych, które podlegały prywatyzacji i restrukturyzacji. Część z nich upadła nie mogąc odnalezć się na rynku. W wyniku kolejnych przekształceń głównej części holdingu w 2001 r. powstał podmiot - Fabryka Ciągników Ursus Sp.z o.o. , który wspólnie z PHZ Bumar utworzył URSUS Sp. z o.o.. Spólka ta jest ostatecznym ,,produktem" restrukturyzacji zakładów Ursus. Ursus Sp.z o.o. jest właścicielem marki Ursus, patentów, homologacji, wszelkiej dokumentacji technicznej, technologicznej i konstrukcyjnej itp. związanych z ciągnikami Ursus produkowanymi w przeszłości i obecnie.

W następstwie prowadzonej w grupie Ursus w latach 1998-2003 restrukturyzacji i wyniku współdziałania zarządów PHZ "Bumar" Sp. z o.o., ZPC URSUS S.A. i Fabryki Ciągników "Ursus" Sp. z o.o. - powstała spółka Ursus , która jest kontynuatorką działalności Ursusa w zakresie produkcji ciągników marki URSUS. Kontrolny pakiet udziałów w Ursus sp. z o.o. należy do PHZ Bumar Sp.z o.o. W ten sposób Ursus stał się częścią grupy przemysłowej Bumar, która z powodzeniem organizuje sprzedaż wyrobów Ursusa w kraju i zagranicą.

Zakres działalności URSUS sp. z o.o. obejmuje:

. Montaż ciągników ciężkich,

. Montaż ciągników postlicencyjnych,

. Produkcję kluczowych części do montażu ciągników i na rynek części zamiennych

. Produkcję tylnych mostów, skrzyń biegów, pomp hydraulicznych do ciągników postlicencyjnych,

. Produkcję silników wysokoprężnych do ciągników postlicencyjnych

. Produkcję tylnych mostów do ciągników ciężkich,

. Remonty silników i zespołów napędowych.

Spółka prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie: zespołów napędowych, silników, kabin, układów zaczepowych i innych podzespołów ciągnikowych. Dzięki temu, produkowane przez nas ciągniki podlegają ciągłej modernizacji i skutecznie konkurują na rynku.

Bogate i unikalne zaplecze techniczne Ursusa pozwala na dokonywanie badań na własne potrzeby oraz świadczenie usług innym instytucjom i producentom.

Spółka Ursus, jako pierwsza spośród polskich producentów motoryzacyjnych podjęła skuteczną ochronę marki, znaku towarowego, oznaczeń katalogowych itp., bezprawnie używanych przez nieuczciwych producentów, importerów i dystrybutorów części zamiennych do ciągników Ursus.

Ważne daty:

* 1893 - przy ul. Siennej 15 w Warszawie inżynierowie: Kazimierz Schonfeld, Kazimierz Matecki, Ludwik Rossman oraz czterech przedsiębiorców: Alfred Fijałkowski, Stanisław Rostocki, Aleksander Radzikowski i Karol Strassburger zakłada Przemysłowe Towarzystwo Udziałowe produkujące armaturę (głównie dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelnianego, rozszerzając stopniowo asortyment dla centralnego ogrzewania, wodociągów, itp.), kapitałem założycielskim był posag siedmiu panien – córek wspomnianych założycieli (co upamiętniono znakiem firmowym P7P oraz pózniej nazwą jednej z ulic w obrębie ZM Ursus)

* 1907 - zmiana nazwy na "Towarzystwo Udziałowe Specyalnej Fabryki Armatur i Motorów" oraz znaku P7P na URSUS (łac. niedzwiedz, nazwa zainspirowana jedną z głównych postaci z książki "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, słynącą z siły) oraz rozszerzenie produkcji o silniki spalinowe (o mocy od 5 KM oparte na wzorach szwedzkich i napędzane paliwem ciężkim i spirytusowym oraz silników średnioprężnych 2- i 4-suwowych o mocach do 60 KM

* 1912 - zakupienie licencji od firmy Fielding und Platt na produkcję silników o mocy 70 KM napędzanych gazem

* 1913 - podstawa produkcji to silniki wysokoprężne o mocach do 450 KM, eksportowane głównie do carskiej Rosji

* 1915 - próba skonstruowania ciągnika rolniczego pod kierownictwem polskiego profesora Karola Taylora, w wyniku czego w 1918 powstał prototyp

* 1921 - Zakłady Mechaniczne Ursus S.A. rozpoczynają remonty samochodów wojskowych i otrzymują pożyczkę rządową w kwocie 500 000 dolarów na budowę fabryki i uruchomienie produkcji 2 typów ciężarówek – pożyczka nie zostaje wypłacona w terminie. Za część pieniędzy, przedsiębiorcy nabywają od Rocha Skrzeszewskiego grunty w Czechowicach (dziś dzielnica Ursus) pod budowę fabryki.

* 1922 - z fabryki o nowej nazwie Fabryka Silników i Traktorów URSUS – S.A. wyjeżdżają pierwsze traktory nazywane "ciągówkami" z dwucylindrowym silnikiem naftowym o mocy 25 KM, w latach 1922-1927 wyprodukowano 100 sztuk

* 1923 - zmiana nazwy na Zakłady Mechaniczne URSUS – S.A., a głównym celem spółki stała sie produkcja samochodów – w tym celu w Czechowicach pod Warszawą (dziś dzielnica Ursus) powstała nowa fabryka URSUSA. Projektował ją między innymi Franciszek Lilpop, Marek Leykam.

* 1924 - podpisanie z Ministerstwem Spraw Wojskowych umowy na dostawę 3-tonowych Berlietów CBA i 1,5 tonowych S.P.A. 25/C Polonia

* 11 lipca 1928 - demonstracja pierwszych 52 krajowych ciężarówek Ursus. Z okazji tego wydarzenia na uroczystości przybywają: Ignacy Mościcki (prezydent RP) oraz Zygmunt Słomiński (prezydent Warszawy).

* 1929 - fabrykę opuszcza 300 samochodów ciężarowych i 50 autobusów Ursus A, produkowanych na licencji włoskiej firmy SPA

* 1930 - upadek spółki (na skutek złego zarządzania i przeinwestowania fabryki – możliwości produkcyjne były 2 razy większe niż kontrakty), upaństwowienie i włączenie do Państwowych Zakładów Inżynierii, a główna produkcja dla potrzeb wojska, ale i szerokiego asortymentu pojazdów jedno i dwuśladowych dla rynku cywilnego

* 1931 - koniec produkcji samochodów i autobusów Ursus A

* 1930-1939 - w zakładach powstaje 737 czołgów, 700 ciągników wojskowych, ponad 1000 samochodów URSUS oraz samochodów i autobusów SAURER w tym samochody pancerne wz.29 "Ursus", około 1500 motocykli Sokół 1000 i Sokół 600 dla wojska i około 1000 na rynek cywilny, a ponadto silniki lotnicze, stacjonarne i dla rolnictwa

* 1939 - zajęcie zakładów przez Niemców i przestawienie całej produkcji na cele zbrojeniowe, w 1945 park maszynowy zostaje wywieziony, a budynki zdewastowane

* 1945 - na podstawie pozwolenia wydanego przez władze rosyjskie część załogi Ursusa wraz z inżynierem Bolesławem Koehlerem, który pracował w Ursusie od roku chyba 1936, wyjechała z misją poszukiwawczą na Dolny Śląsk, gdzie Niemcy wywiezli urządzenia i maszyny z fabryki Ursus. Część maszyn udało się odzyskać. W zniszczonych zakładach rozpoczynają się prace projektowe nad ciągnikiem rolniczym na podstawie niemieckiego ciągnika Lanz-Buldog, powstała krajowa konstrukcja ciągnika LB-45, pózniej nazwanego C-45 (wyprodukowano ich do 1959 60 000 sztuk)

* 30 kwietnia 1947 - wyprodukowano pierwszy po wojnie traktor typu "Ursus"

* 1957 - powstaje pierwszy całkowicie polski lekki ciągnik C-325 (produkowany do 1993)

* 1963 - początek produkcji ciągnika C-328 powstałego na bazie C-325 (ponad 100 000 sztuk do 1967)

* 1965 - rozpoczęto produkcję średniego ciągnika C-4011 o mocy 45 KM (po modernizacjach jako C-355 i C-360 sprzedawany do 1992)

* 1967 - do produkcji wchodzi nowy ciągnik C-330 (433 182 sztuki sprzedane do 1993)

* 1969 - początek produkcji ciężkich ciągników C-385 z silnikiem 4-cylindrowym o mocy 76 KM (konstrukcja Polsko-Czechosłowackiego Orodka Badawczo-Rozwojowego Ciągników w Brnie), potem Ursus 1604 o mocy 150 KM i kolejne modyfikacje

* 1968-1972 - opracowanie prototypów rodziny nowych polskich ciągników, nie wdrożone do produkcji z przyczyn politycznych

* 1974 - zakup licencji w firmie Massey-Ferguson i w 1978 rozpoczęto montaż ciągników licencyjnych MF-235 z gotowych części

* 1984 - początek produkcji seryjnej ciągników licencyjnych i ich kolejnych modeli o mocach 38, 47, 60 i 66 KM, a od 1993 o mocy 72 KM

* 1 stycznia 1998 - na bazie Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego Ursus powstają Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS S.A. i w wyniku restrukturyzacji w latach 1998-2003 zakłady w Warszawie, Żyrardowie, Gorzowie Wlkp., Chełmnie, Nisku, Sulęcinie, Włocławku, Lublinie, Poznaniu ulegają rozdrobnieniu

* 2001 - powstanie Fabryki Ciągników Ursus Sp. z o.o., który wspólnie z PHZ Bumar utworzył URSUS Sp. z o.o., będący właścicielem marki Ursus, patentów i homologacji.

Link do strony:© Copyright 2007 Ursus - Dane Techniczne
W sieci od 17 listopada 2007 roku.
W całości wykonał: Duch


statystyka